Để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đầu tư trong nước tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cơ quan Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thực hiện thủ tục khác theo pháp luật nước sở tại tại quốc gia khách hàng dự kiến hoạt động đầu tư. Khi thực hiện các thủ tục này quý khách hàng sẽ cần có các luật sư kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ, đại diện cho khách hàng để thực hiện công việc một cách nhanh chóng, chính xác với chi phí phù hợp nhất. Đến với MLT Lawyers, quý khách hàng

TẠI SAO QUÝ KHÁCH HÀNG LẠI CHỌN MLT LAWYERS

MLT Lawyers có partner ở các quốc gia để hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các thủ tục tại quốc gia sở tại, hơn thế các partner của chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về thuế, dòng tiền, lợi nhuận,.. phù hợp pháp luật quốc gia sở tại để đem lại lợi thế tối ưu cho quý khách hàng.

MLT Lawyers đã đại diện cho nhiều khách hàng thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là ở Singapore và Hongkong.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ Đầu tư ra nước ngoài của MLT Lawyers, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 62727987 hoặc hotline: 0919.211.048 hoặc email cho chúng tôi tại: [email protected]

Để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đầu tư trong nước tại Bộ Kế hoạch Đầu tư, Cơ quan Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thực hiện thủ tục khác theo pháp luật nước sở tại tại quốc gia khách hàng dự kiến…