Quản trị doanh nghiệp là hệ thống những quy tắc và thực tiễn góp phần giúp cho bộ máy quản lý doanh nghiệp đảm bảo được tính công bằng, minh bạch, trách nhiệm trong mối quan hệ của doanh nghiệp với tất cả các bên có liên quan. Các doanh nghiệp với mọi quy mô lớn, nhỏ đều phải có hệ thống tuân thủ để xác định, ngăn chặn và khắc phục hành vi vi phạm pháp luật. Nên việc thiết lập, duy trì hệ thống tuân thủ là công việc quan trọng và đầy thách thức, qua đó tránh được những rủi ro pháp lý có khả năng ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp.

MLT Lawyers hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua được những thách thức ấy thông qua việc cung cấp dịch vụ Quản trị doanh nghiệp và Tuân thủ Pháp luật. Luật sư của chúng tôi sẽ xây dựng, rà soát, điều chỉnh hệ thống tuân thủ pháp luật phù hợp với từng yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có tinh đến cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, văn hóa công ty và nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp.

TẠI SAO QUÝ KHÁCH HÀNG LẠI CHỌN MLT LAWYERS

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục pháp lý ban đầu thành lập cho các doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rằng đa số những nhà quản lý đều có tâm lý chung chỉ tập trung vào việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định mà không chủ động xây dựng khung pháp lý từ ban đầu. Khi đó, doanh nghiệp có nguy cơ đối diện với những bất cập và thiếu sót trong các quy chế nội bộ do nền tảng nội bộ không phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, MLT LAWYERS sẽ tư vấn xây dựng khung pháp lý cho doanh nghiệp, giúp loại bỏ những lỗ hỏng pháp lý và phát triển hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đã có hệ thống tuân thủ, chúng tôi sẽ chủ động kiểm tra nhằm phát hiện và loại bỏ những rủi ro pháp lý tiền ẩn trong doanh nghiệp. Luật sư của MLT LAWYERS sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng pháp lý của mình ở ba mảng chính: Pháp lý nội bộ, Pháp lý trong quan hệ lao động và pháp lý trong các giao dịch với các đối tác, bao gồm:

  • Tái cấu trúc công ty;
  • Soạn thảo, kiểm tra các quy trình, quy định mang tính pháp lý.
  • Lên chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
  • Giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người quản lý công ty và giữa các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước;
  • Soạn thảo tài liệu thành lập công ty như Thỏa Thuận Cổ Đông, Điều Lệ Công Ty, Điều Lệ Tài Chính, Quy Chế Hoạt Động của Ban Quản Trị, Mẫu Hợp Đồng Lao Động v.v…
  • Soạn thảo các tài liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Quy định về bảo mật thông tin; Quy định về quyền sở hữu trí tuệ Yêu cầu về tuân thủ pháp luật; Quy Trình điều tra nội bộ; Quy trình quản lý khủng hoảng v.v…

Nếu quý khách hàng có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ của MLT Lawyers, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 62727987 hoặc hotline: 0919.211.048 hoặc email cho chúng tôi tại: [email protected]

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống những quy tắc và thực tiễn góp phần giúp cho bộ máy quản lý doanh nghiệp đảm bảo được tính công bằng, minh bạch, trách nhiệm trong mối quan hệ của doanh nghiệp với tất cả các bên có liên quan. Các doanh nghiệp với mọi quy mô…