BÃI BỎ 02 THỦ TỤC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Bộ LĐTB&XH vừa ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – tiền lương.

Cụ thể, theo Quyết định này, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – tiền lương, gồm:

  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp;
  • Thủ tục hành chính cấp huyện: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
  • Văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính: Bộ Luật Lao động năm 2019

Bên cạnh đó, công bố 06 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương bị sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

  • Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp;
  • Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  • Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  • Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  • Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
  • Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 17/3/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong lĩnh vực lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook