BẢO HIỂM XÃ HỘI YÊU CẦU BỔ SUNG SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 444/BHXH-CST về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu.

Theo đó, hằng năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ gửi tin nhắn tới số điện thoại của người tham gia Bảo hiểm xã hội đã có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu về việc xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Để gửi tin nhắn này kịp thời, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương rà soát, bổ sung số điện thoại di động của cá nhân người tham gia và thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 25/3/2021.

Các trường hợp không bổ sung số điện thoại sẽ không được gửi tin nhắn xác nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm thông báo cho người lao động biết.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng ban hành Công văn số 2273/BHXH-QLT ngày 13/11/2018 và đề nghị:

– Khi phát sinh tăng mới lao động: Doanh nghiệp hướng dẫn người tham gia kê khai nội dung trên mẫu Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với đầy đủ thông tin và số điện thoại, lập hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận số 600 để báo tăng;

– Người đang tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Doanh nghiệp thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại, lập mẫu Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gửi hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận số 608 để bổ sung hoặc điều chỉnh;

– Người lao động đã nghỉ việc: Kê khai mẫu Tờ khai tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gửi trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc qua bưu điện để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại.

Công văn này được ban hành ngày 26/02/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook