CÁC CÔNG THỨC TÍNH LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TỪ 01/02/2021

Tại Nghị định 145/2020/NDD-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động 2019 do Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020, đã đưa ra 06 công thức tính lương từ 01/02/2021.

Căn cứ Điều 55, 56, 57 Nghị định 145, có 06 công thức tính tiền lương, gồm:

  1. Tiền lương làm thêm giờ

1.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ =

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số giờ làm thêm

1.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ =

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩmlàm thêm

  1. Tiền lương làm việc vào ban đêm

2.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm việc vào ban đêm =

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

2.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm việc vào ban đêm

= Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% x

Số giờ làm việc vào ban đêm

  1. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

3.1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

3.2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến tiền lương cho Người lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook