CÁC ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Công văn số 1619/BXD-QLN ngày 12/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án bất động sản nói chung, dự án khu đô thị nói riêng có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của từng bên theo pháp luật về kinh doanh bất động sản và đầu tư.

Cụ thể, việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản phải đáp ứng 02 hệ thống pháp luật/quy định sau:

– Các quy định về kinh doanh bất động sản tại Mục 6 Chương II Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Mục 5 Chương II Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

– Các quy định về đầu tư tại Điều 46, điểm b, c khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 và Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Về thủ tục, nếu dự án bất động sản được chuyển nhượng có yêu cầu chấp thuận đầu tư theo khoản 3 hoặc khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư hoặc phải xin giấy chứng nhận đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư.

Ngược lại, nếu dự án bất động sản được chuyển nhượng không thuộc diện phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng và điều chỉnh dự án theo pháp luật đầu tư thì chỉ cần làm thủ tục chuyển nhượng theo pháp luật kinh doanh bất động sản. Riêng việc chuyển nhượng đất của dự án bất động sản được thực hiện theo pháp luật đất đai.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến chuyển nhượng các dự án bất động sản, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook