Các tiêu chí điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ 2021 theo Luật mới

Theo quy định tại Điều 91, Bộ luật lao động năm 2012, Điều 91 quy định mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh dựa trên nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế – xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động

Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh dựa trên:

(1) Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

(2) Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường.

(3) Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.

(4) Quan hệ cung, cầu lao động.

(5) Việc làm và thất nghiệp.

(6) năng suất lao động.

(7) Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về tiền lương, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook