CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TỪ CHỐI LÀM VIỆC

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực ngày 1/1/2021) cho phép NLĐ được từ chối làm việc trong những trường hợp gồm:

(1) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc (theo điểm d Khoản 1 Điều 5).

(2) Từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt, cụ thể:

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền yêu cầu NLĐ làm thêm giờ để thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa.

Tuy nhiên nếu công việc này có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của NLĐ thì NLĐ được quyền từ chối làm thêm giờ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (Khoản 2 Điều 108).

(3) Trường hợp NSDLĐ chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm…mà NLĐ không đồng ý (Khoản 1 Điều 29).

NLĐ không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì NSDLĐ phải trả lương ngừng việc theo quy định.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về lao động, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook