CHẬM NHẤT NGÀY 30/01/2021, DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI

Theo đó, thời hạn nộp lệ phí môn bài quy định tại điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP này như sau:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.”

Như vậy, trước ngày 30/01/2021, doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp lệ phí môn bài theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, Nghị định còn hướng dẫn một số trường hợp khác về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Phải nộp lệ phí môn bài từ năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp (hết thời gian được miễn lệ phí môn bài) nếu:

  • Kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm:Phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn đó;
  • Kết thúc miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm: Phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn đó;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sau đó hoạt động trở lại:

  • Hoạt động trở lại trong 06 tháng đầu năm: Chậm nhất ngày 30/7 của năm hoạt động trở lại;
  • Hoạt động trở lại trong 06 tháng cuối năm: Chậm nhất ngày 30/01 của năm liền kề năm hoạt động trở lại…

 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về thuế môn bài, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook