CHỈ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG VĂN BẢN VỚI NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI

Nội dung này được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH  sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2021 tới đây.

Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ, người sử dụng lao động khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc thì phải:

Giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Theo đó, hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung sau đây:

– Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi;

– Chỗ ở với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

– Việc bảo đảm điều kiện học tập.

Ngoài ra, một số điều kiện khác khi sử dụng người lao động dưới 15 tuổi nêu tại Điều 3 Thông tư này gồm:

Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá 04 giờ/ngày và 20 giờ/tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm;

– Nếu vừa làm việc vừa học tập hoặc có nhu cầu học tập thì bố trí thời giờ làm việc phải bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi;

– Tuân thủ quy định về khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động…

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến việc ký hợp đồng lao động với người dưới 15 tuổi, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook