CÓ ĐƯỢC RÚT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHI ĐANG NỘP?

Việc rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là ý chí chủ quan của người đăng ký doanh nghiệp. Trong thực tế, trong một số trường hợp sau đây, người nộp sẽ phải rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

– Hồ sơ bị nộp nhầm loại hình đăng ký (ví dụ: Công ty TNHH 1 thành viên đăng ký thành công ty TNHH 2 thành viên)

– Nộp hồ sơ thay đổi thông tin về “Tài khoản ngân hàng”, hoặc “Ngành nghề kinh doanh” thuộc loại đăng ký “Thông báo thay đổi” thì đã bị chọn nhầm và nộp hồ sơ loại “Thay đổi nội dung ĐKDN” hoặc loại đăng ký khác.

– Kê khai các thông tin không đăng ký thay đổi (VD: có nhu cầu thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên thứ nhất nhưng lại nhập thông tin vào khối dữ liệu của thành viên thứ hai…

– Có nguyện vọng xin rút hồ sơ vì các lí do nội bộ của doanh nghiệp.

Rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng cách nào?

Khoản 5 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“5. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.”

Như vậy, điều kiện để rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi đã nộp bao gồm:

– Hồ sơ đăng ký đang ở trạng thái chưa chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Có văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi đang nộp, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook