CÔNG ĐOÀN SẼ ĐỀ NGHỊ CHỦ DOANH NGHIỆP CHO PHÉP NLĐ CAN DỰ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

Ngày 11/11/2021 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nhằm đảm bảo quy chế dân chủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã yêu cầu công đoàn chủ động đề xuất với doanh nghiệp bổ sung một số quyền sau đây cho người lao động:

  • Được công khai thêm các quy định mới liên quan đến quyền lợi của người lao động, kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán,… liên quan đến quyền lợi của người lao động.
  • Được tham gia ý kiến đối với các nội dung đối thoại định kỳ, cách thức tiến hành và kết quả thương lương tập thể,…
  • Được quyết định những vấn đề sau: quyền tham gia các câu lạc bộ; mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện tại doanh nghiệp; tham quan, nghỉ mát hàng năm… phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.
  • Được kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, việc thực hiện thỏa ước lao động, nghị quyết hội nghị người lao động,…
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook