ĐÃ CÓ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 2021

ĐÃ CÓ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI  2021

Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2021.

Theo đó, đối tượng được điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội  gồm:

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội  từ 01/01/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội  một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

– Người lao động đóng bảo hiểm xã hội  thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp mọt lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội  một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Các đối tượng này được điều chỉnh tiền lương theo công thức:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội  sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội  của năm tương ứng thực hiện theo bảng sau:

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội  thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội  theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội  đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội  theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội  theo chế độ tiền lương  do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo bảng trên.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến tiền lương, thu nhập đóng Bảo hiểm xã hội cho Người lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook