ĐÃ CÓ NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP  về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo Nghị định này, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội từ 01/7/2021 là 360.000 đồng/tháng (thay vì 270.000 như trước đây).

Cũng theo Nghị định này, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà tối thiểu 40 triệu đồng/hộ. Đối với trường hợp phải di dời nhà khẩn cấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với nguyên do tương tự như trên thì được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà với mức tối thiểu là 30 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các đối tượng đang được hưởng trơ cấp xã hội hàng tháng, con của người đơn thân nghèo đang nuôi con, người từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng với mức tối thiểu là 7,2 triệu đồng. Trong trường hợp được hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook