DỊCH VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TUÂN THỦ

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó hội đồng quản trị một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài chínhkhách hàngnhà quản lýnhân viênchính quyền và cộng đồng).  MLT Lawyers có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ.

M.L.T Lawyers thiết kế và điều chỉnh các chương trình tuân thủ pháp luật để đáp ứng những yêu cầu kinh doanh của từng khách hàng, có tính đến cấu trúc tổ chức và quản lý, văn hóa và nhu cầu hiện có của doanh nghiệp. Chúng tôi theo một cách tiếp cận theo nhóm với chi phí hiệu quả trong việc phát triển và cập nhật cho chương trình tuân thủ pháp luật của khách hàng. Những luật sư tuân thủ của chúng tôi có kinh nghiệm trong những lĩnh vực như lao động, môi trường, chống hối lộ, sở hữu trí tuệ đồng thời tư vấn cho khách hàng về việc quản lý những tranh chấp nội bộ và với bên ngoài, kiện tụng và những rủi ro về mặt pháp lý khác.

Mục tiêu:

  • Phát hiện bất kỳ rủi ro nào của việc không tuân thủ pháp luật;
  •  Phổ biến cho khách hàng doanh nghiệp về các quyền và nhiệm vụ của họ theo pháp luật và quy định hiện hành áp dụng cho hoạt động và sự vận hành của họ;
  • Tư vấn các biện pháp giảm thiểu và đối phó với tác động tiêu cực và hậu quả của việc không tuân thủ pháp luật.

Dịch vụ Quản Trị Doanh Nghiệp Và Tuân Thủ của MLT Lawyers bao gồm các công việc sau:

  • Tái cấu trúc công ty;
  • Soạn thảo, kiểm tra các quy trình, quy định mang tính pháp lý.
  • Lên chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông;
  • Giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người quản lý công ty và giữa các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước;
  • Soạn thảo tài liệu thành lập công ty như Thỏa Thuận Cổ Đông, Điều Lệ Công Ty, Điều Lệ Tài Chính, Quy Chế Hoạt Động của Ban Quản Trị, Mẫu Hợp Đồng Lao Động v.v…
  • Soạn thảo các tài liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Quy định về bảo mật thông tin; Quy định về quyền sở hữu trí tuệ Yêu cầu về tuân thủ pháp luật; Quy Trình điều tra nội bộ; Quy trình quản lý khủng hoảng v.v…

Hiện nay, nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong mùa dịch này, MLT Lawyers đã triển khai Chương trình Chiết khấu 10% cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ của MLT Lawyers.

Quý Khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn miễn phí và tận hưởng Chương trình Chiết khấu 10% cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ của MLT Lawyers.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook