ĐIỂM MỚI VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động – tiền lương.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung thủ tục đăng ký nội quy lao động như sau:
– Hồ sơ đăng ký nội quy lao động, bao gồm:
+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
+ Nội quy lao động;
+ Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).
(Trước đây, theo Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019, bắt buộc phải có các văn bản này).
– Bổ sung cơ quan thực hiện thủ tục:
Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh ủy quyền).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong lĩnh vực lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook