ĐIỀU KIỆN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về Người Lao Động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý Người Lao Động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đó, để được gia hạn giấy phép lao động, Người Lao Động nước ngoài cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
– Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng Người Lao Động nước ngoài theo quy định.
– Giấy tờ chứng minh Người Lao Động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
Nghị định 152/2020/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến Gia hạn giấy phép lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook