DOANH NGHIỆP TRONG KCN PHẢI TEST COVID-19 HÀNG TUẦN CHO 20% LAO ĐỘNG

Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn Covid-19 cho các khu công nghiệp, Bộ Y tế đã yêu cầu các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh hằng tuần cho các đối tượng sau:

  • Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc…
  • Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải đánh giá nguy cơ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 và căn cứ kết quả đánh giá đó để quyết định việc cho bộ phận, dây chuyền, phân xưởng hoặc toàn doanh nghiệp tiếp tục sản xuất hoặc tạm ngưng sản xuất để khắc phục biện pháp phòng dịch.

Đối với doanh nghiệp, khu công nghiệp có ca mắc Covid-19, trước khi đưa F1 đi cách ly y tế thì phải thực hiện phân nhóm theo từng dây chuyền, phân xưởng, mức độ tiếp xúc để tổ chức cách ly chung cho những người có cùng mức nguy cơ.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook