ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÌ LÝ DO KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 36 Bộ Luật Lao động năm 2019: Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở”.

Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, phải quy định rõ ràng, cụ thể đối với từng vị trí công việc, phải xác định được thế nào là không hoàn thành hoặc thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc, phải tham khảo ý kiến của Công đoàn. Đồng thời phải đảm bảo phổ biến các tiêu chí này cho người lao động biết.

Về quy định thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc, hiện Bộ Luật Lao động năm 2019 chưa quy định chi tiết về nội dung này. Tuy nhiên, theo án lệ số 20/201/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, Tòa án đã áp dụng quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định số 44/2003 NĐ – CP ngày 9-5-2003 để xác định thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc, cụ thể như sau:

“1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục.”

=> Người lao động được cho là không hoàn thành công việc do yếu tố chủ quan và phải bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất 2 lần (thực tế nên là 3 lần) trong 1 tháng mà sau đó vẫn không khắc phục.

Trong trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn thêm các quy định về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động vì lý do không hoàn thành công việc, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook