ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 VÀO NỘI QUY LÀM VIỆC CÔNG TY

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 4150/BYT-MT  ngày 21/5/2021.

Theo đó, để thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh:

  • Đưa các nội dung về phòng, chống Covid-19 vào nội quy làm việc của cơ sở sản xuất kinh doanh;
  • Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới An toàn vệ sinh viên về các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc;
  • Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và cập nhật dữ liệu bản đồ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tại các khu công nghiệp, phải rà soát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống Covid-19 gồm: Phương án cách ly và bố trí các khu cách ly khi có nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp. Tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp…

Đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của từng địa phương, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn có thể xem xét thành lập các Tổ An toàn Covid-19 tại nơi làm việc.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook