GỘP LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH THÁNG 5, 6/2021 VÀO MỘT KỲ CHI TRẢ

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nêu tại Công văn số 1135/ BHXH-TCKT.

Cụ thể, tại Công văn này, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả (xong trước ngày 20/5/2021)

Đồng thời, BHXH các tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng Công điện, Thông báo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, cần phải thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

– Thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện.

– Yêu cầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn … theo đúng quy định;

– Chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ nhân viên chi trả và người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang;

– Kết hợp vận động khuyến khích người hưởng thanh toán các dịch vụ thuế, điện, nước, học phí, viện phí… qua ngân hàng…

Công văn này được ban hành ngày 29/4/2021

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook