HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KINH DOANH NĂM 2021

Sau đây là hướng dẫn hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế Là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là người nộp thuế bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.

Theo đó:

**Đối với người nộp thuế Là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

– Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT hoặc hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

+ Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 (nếu có);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Người nộp thuế nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh.

**Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

– Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT;

+ Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01 (nếu có);

+ Bản sao các giấy tờ sau:

Giấy Chứng minh thư biên giới, Giấy Thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Người nộp thuế trực tiếp nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thuế đối với Hộ Gia đình, cá nhân kinh doanh, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook