HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp khó mà tránh được những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh. Để giúp các doanh nghiệp an tâm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa việc thực hiện đúng, cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật, MLT Lawyers cung cấp dịch vụ Tư vấn pháp lý thường xuyên.

Để Quý khách hàng có thể hiểu được thế nào là dịch vụ Tư vấn pháp lý thường xuyên, MLT Lawyers xin được gửi đến Quý khách hàng mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý như sau:

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

SỐ: …………………………

 

GIỮA

 

CÔNG TY LUẬT TNHH M.L.T LAWYERS

 (MLT LAWYERS)

 

 

 

 …………………………

(KHÁCH HÀNG)

  

 

 HCM, …………………………

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày ….. tháng ….. năm ….. (“Ngày Ký”) tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa các bên sau đây:

QUÝ KHÁCH HÀNG

Địa chỉ                        ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế                  ……………………………………………………………………………………

Đại diện                      ……………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”)

VÀ:

CÔNG TY LUẬT TNHH M.L.T LAWYERS

Địa chỉ                        ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế                  ……………………………………………………………………………………

Đại diện                      ……………………………………………………………………………………

(Sau đây gọi tắt là “MLT Lawyers”)

Công ty và Khách hàng sau đây được gọi chung là “Các Bên” và được gọi riêng là “Bên”.

Xét rằng:

–      Khách hàng là công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………………. do …………………. cấp lần đầu ngày ………………….. Hiện Khách hàng đang có nhu cầu tư vấn pháp luật pháp lý thường xuyên liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

–      MLT Lawyers là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thương mại, sở hữu trí tuệ, tranh tụng, bất động sản, và hỗ trợ doanh nghiệp. MLT Lawyers có đủ khả năng và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng về các vấn đề nêu trên theo quy định pháp luật Việt Nam.

Sau khi bàn bạc và thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

MLT Lawyers đồng ý cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp từ MLT Lawyers dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên (Sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Chi tiết nội dung dịch vụ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi thực hiện, phương thức và thời gian thực hiện

 • Phạm vi thực hiện:
 

Nội dung

 

Công việc MLT Lawyers

 

Ghi chú

1. Các công việc chung  

ü Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng như bất động sản, đầu tư, dịch vụ, lao động và các lĩnh vực khác.

ü Cảnh báo các rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

Không giới hạn.
2. Hợp đồng/Giao dịch giữa Khách hàng và khách hàng/nhà cung cấp/đối tác… ü Tư vấn, kiểm tra hợp đồng, bao gồm các hợp đồng thương mại, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng khác.

ü Kiểm tra tính pháp lý, cảnh báo rủi ro trong các hợp đồng/giao dịch cho Khách hàng.

ü Tham gia trực tiếp các cuộc họp về thương lượng hợp đồng tại trụ sở khách hàng (không quá 3 giờ/ tháng).

Trường hợp có những tháng phát sinh họp dưới 03 giờ và có những tháng họp phát sinh trên 03 giờ thì sẽ bù số lượng những tháng phát sinh dưới 03 giờ vào những tháng phát sinh trên 03 giờ (việc bù số lượng này sẽ được tính trong 06 tháng liên tục).

 
3. Sở hữu trí tuệ ü Tư vấn về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm của Khách hàng. Không giới hạn
4. Cập nhật văn bản pháp luật ü Nghiên cứu và cập nhật các quy định pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh của Khách hàng như bất động sản, đầu tư, dịch vụ, lao động và các lĩnh vực khác;

ü Soạn thảo văn bản về các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh của Khách hàng cùng đề xuất các phương án lựa chọn phù hợp cho Khách hàng trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư, dịch vụ, lao động và các lĩnh vực khác.

Không giới hạn
5. Kiểm tra các tài liệu pháp lý ü Kiểm tra tính pháp lý, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu soạn thảo bởi Khách hàng để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hoặc cung cấp các biểu mẫu cần thiết (nếu được yêu cầu);

ü Soạn thảo các văn bản tư vấn về các định hướng hoạt động kinh doanh của Khách hàng và đưa ra các phương án pháp lý để khách hàng xem xét lựa chọn.

 
6.   Giải quyết các vấn đề pháp lý khác của Khách hàng  

ü Thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở, thành viên góp vốn, vốn điều lệ,..

ü Thương lượng và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty hoặc tranh chấp với các đơn vị khác;

ü Đại diện Khách hàng tham gia tranh tụng (nếu có);

ü Các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của Quý khách hàng

 

2.2       Phương thức tư vấn:

Mối quan hệ công việc giữa MLT Lawyers và Khách hàng dựa vào cơ sở là MLT Lawyers sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

 • Email;
 • Điện thoại;
 • Họp trực tiếp; và
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện công việc.

2.3       Thời hạn thực hiện: 

 • MLT Lawyers phản hồi thông tin/yêu cầu từ Khách hàng trong thời gian tối đa 24 giờ làm việc ngay khi nhận được các thông tin/yêu cầu trên qua điện thoại hoặc email (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật). Trong trường hợp cần thêm thời gian để nghiên cứu hoặc/và thu thập thông tin đầy đủ về vụ việc, MLT Lawyers sẽ thông báo với Khách hàng về một khoảng thời gian hợp lý nhiều hơn 24 giờ làm việc để xử lý công việc và gửi kết quả.
 • Việc kiểm tra Hợp đồng được phép có biên độ xử lý từ 02 – 03 ngày làm việc; Việc soạn thảo Hợp đồng được phép có biên độ xử lý từ 03 – 05 ngày làm việc hoặc dài hơn tuỳ theo tính chất phức tạp của Hợp đồng.
 • Tham gia trực tiếp các cuộc họp về thương lượng hợp đồng, tư vấn trực tiếp, làm việc trực tiếp tại tại trụ sở khách hàng (không quá 3 giờ/ tháng).

Điều 3. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

 • Phí dịch vụ của MLT Lawyers:
 • Phí dịch vụ: …………………. đồng/tháng (bằng chữ: ………………….).

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng; phí dịch thuật, phí công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, lệ phí nhà nước, phí ngân hàng, các chi phí dịch vụ làm việc ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, và các chi phí khác phát sinh trên cơ sở thay mặt khách hàng (nếu có). MLT Lawyers sẽ thông báo trước đến Quý khách hàng đối với chi phí phát sinh.

 • Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu được tư vấn trực tiếp tại trụ sở, Khách hàng cần thông báo cho MLT Lawyers trước ít nhất 03 ngày để kịp thời sắp xếp Luật sư/nhân viên thích hợp. Chi phí tham gia làm việc/ họp vượt quá thời gian quy định được tính chi phí là …………………. đồng/giờ.
 • Các chi phí dịch vụ làm việc ngoài Thành phố Hồ Chí Minh là: …………………. VNĐ/ngày
  • Thời hạn thanh toán cho MLT Lawyers:

Khách hàng thanh toán cho MLT Lawyers 100% Phí dịch vụ của mỗi tháng và phí dịch vụ phát sinh của tháng liền kề trước (nếu có) trong 03 ngày đầu tiên của mỗi tháng dương lịch hàng tháng bằng phương thức chuyển khoản..

MLT Lawyers sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng Phí dịch vụ của mỗi tháng và Phí dịch vụ phát sinh (nếu có) hàng tháng cho Khách hàng.

 • Cách thức thanh toán cho MLT Lawyers:

Khách hàng sẽ thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

MLT Lawyers sẽ không chịu trách nhiệm nếu nội dung chuyển khoản không được ghi rõ như nêu trên, nếu khoản thanh toán của Khách hàng bị thất lạc hoặc MLT Lawyers không nhận được xác nhận từ Ngân hàng.

 • Đồng tiền thanh toán cho MLT Lawyers: là tiền Đồng Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ thuộc về từng bên được quy định tại các Điều khoản khác của Hợp đồng này, mỗi bên còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này, cụ thể như sau:

 • Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:
 • Cung cấp cho MLT Lawyers đầy đủ các thông tin, tài liệu hỗ trợ, và ký kết bất cứ hợp đồng và tài liệu nào theo yêu cầu và hướng dẫn của MLT Lawyers và đối tác của MLT Lawyers nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này.
 • Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho MLT Lawyers.
 • Thanh toán cho MLT Lawyers phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng này.
 • Phối hợp kịp thời với MLT Lawyers trong việc tiến hành công việc.
 • Yêu cầu MLT Lawyers thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về MLT Lawyers theo quy định tại Hợp đồng này.
 • Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi MLT Lawyers không thực hiện đúng hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về MLT Lawyers.
  • Quyền và nghĩa vụ của MLT Lawyers:
 • Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết, theo phương thức thực hiện và thời hạn thực hiện được quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
 • Đảm bảo bí mật thông tin của Khách hàng.
 • Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng phí dịch vụ như quy định tại Hợp đồng này.
 • Thường xuyên cập nhật cho khách hàng tiến trình thực hiện công việc và tình trạng hồ sơ.
 • Chuyển giao cho Khách hàng tài liệu tư vấn như quy định tại Điều 2 của hợp đồng này nếu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.
 • Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này.
 • Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dịch vụ nêu trên, nếu có sự thay đổi về pháp luật dẫn đến việc MLT Lawyers không thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, MLT Lawyers ngay lập tức bằng mọi nỗ lực của mình đưa ra phương án khắc phục, thực hiện biện pháp khắc phục sau khi được sự đồng ý của Khách hàng. Trong trường hợp đã sử dụng tất cả các phương án khắc phục nhưng vẫn không thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, đây sẽ được xem là trường hợp bất khả kháng, MLT Lawyers sẽ tính phí dựa trên khối lượng và phạm vi công việc đã thực hiện.
 • Nếu dịch vụ đã được triển khai mà không thể được tiếp tục thực hiện do lỗi hoặc yêu cầu của Khách hàng hoặc quyết định của cơ quan nhà nước hoặc quyết định của Tòa án/Trọng tài có thẩm quyền thì MLT Lawyers được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp này, MLT Lawyers sẽ tính phí dựa trên khối lượng và phạm vi công việc đã thực hiện.
 • MLT Lawyers có trách nhiệm kiểm tra tất cả những thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp theo hướng dẫn của MLT Lawyers và báo cho Khách hàng nếu phát hiện có sai sót.

Điều 5. Bảo mật thông tin:

MLT Lawyers cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin bao gồm (i) các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng, (ii) các thông tin được Khách hàng cung cấp cho MLT Lawyers hoặc MLT Lawyers biết được trong quá trình thực hiện Hợp Đồng bằng bất kỳ hình thức nào. MLT Lawyers không được tiết lộ, sao chép hoặc cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này, ngoại trừ được sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng.

Điều 6: Sự kiện bất khả kháng

 • Trong thời gian thực hiện Hợp Đồng này, những sự kiện sau được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật, ngăn cấm của cơ quan nhà nước, hay tai nạn, sự cố an ninh mạng, sự cố mạng kết nối trong phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu hoặc các sự kiện khách quan khác hoặc quyết định của tổ chức, cơ quan nhà nước với điều kiện: sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này.
 • Trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, nhưng phải thông báo cho Bên còn lại về sự kiện Bất khả kháng ngay khi có thể.

Điều 7. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

 • Toàn văn Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
 • Trong trường hợp không đạt được một giải pháp hữu hảo thông qua tự thương lượng, hòa giải giữa hai bên, một trong hai bên hoặc cả hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

 • Toàn văn Hợp đồng này bao gồm: văn bản Hợp đồng này, các Phụ lục gia hạn Hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (nếu có) và các văn bản khác đính kèm văn bản Hợp đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, cả hai bên có thể yêu cầu sửa đổi nội dung của Hợp đồng này. Bất kỳ sửa đổi và/hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng này phải được lập thành Phụ lục sửa đổi/bổ sung của Hợp đồng và phải được ký và đóng dấu bởi đại diện hợp pháp của hai bên.
 • Hợp đồng này sẽ phát sinh hiệu lực kể từ Ngày Ký và sẽ có giá trị thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động gia hạn theo từng năm trừ khi (i) cả hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hoặc (ii) Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc (iii) Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không có sự chấp thuận của MLT Lawyers.
 • Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản Tiếng Việt. Mỗi bên giữ một (01) bản. Các bản có giá trị pháp lý như

Để khẳng định những cam kết nêu trên, người đại diện hợp pháp của từng bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày nêu ở phần đầu của Hợp đồng này:

 

KHÁCH HÀNG MLT LAWYERS

 

 

 

MLT Lawyers với đội ngũ luật sư đã từng nhiều năm làm pháp chế doanh nghiệp với các vị trí như Giám đốc pháp chế, Trưởng Phòng pháp chế, Chuyên viên pháp chế của các doanh nghiệp và tập đoàn lớn và các giảng viên đến từ các trường đại học nên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp chế Doanh nghiệp và hiểu được nhu cầu cũng như các rủi ro tiềm tàng tại Doanh nghiệp. MLT Lawyers tin rằng bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và cầu thị, chúng tôi tin rằng sẽ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của Quý Khách hàng và có thể trở thành đối tác pháp lý tin cậy, đồng hành cùng sự lớn mạnh của Quý Khách hàng trong tương lai.

Hiện tại, trong bối cảnh khó khăn của Đại dịch Covid 19 hiện nay, nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, MLT Lawyers đang có Chương trình chiết khấu 10% cho tất cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của MLT Lawyers https://mlt-lawyers.com/mlt-lawyers-chiet-khau-10-cho-tat-ca-cac-khach-hang-su-dung-dich-vu-phap-ly-2/

Quý Khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected] để MLT Lawyers được tư vấn và áp dụng Chương trình chiết khấu 10% cho Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý thường xuyên của MLT Lawyers.

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook