HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Ngày 20/4/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1194/TCT-KK về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, có một số quy định mới quan trọng như sau:

  • Bổ sung các thủ tục thuế được kê khai điện tử gồm: xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ thuế; bù trừ tiền thuế, miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ thuế, gia hạn nộp thuế, nộp dần nợ thuế…
  • Cho phép khai thuế điện tử thông qua các trang website khác đã kết nối với website của Tổng cục Thuế, như: Cổng dịch vụ công quốc gia; Website của Bộ Tài chính; Website của cơ quan nhà nước khác.
  • Tiền thuế có thể thanh toán trực tuyến thông qua đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  • Bỏ yêu cầu nộp hồ sơ giấy để đối chiếu với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, kể cả đăng ký thuế lần đầu. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử sẽ phải khai “mã xác thực”, là mã được gửi qua “tin nhắn” đến số điện thoại đã đăng ký.
  • Đối với cá nhân chưa có chứng thư số, được sử dụng một trong các “mã xác thực” sau để khai thuế điện tử: mã xác thực do Tổng cục Thuế gửi qua tin nhắn (SMS OTP); mã xác thực sinh ra ngẫu nhiên trên thiết bị của cơ quan thuế (Token OTP); mã xác thực sinh ra ngẫu nhiên trên ứng dụng cài đặt trên smartphone, máy tính bảng (Smart OTP).
  • Hồ sơ khai nộp thuế điện tử được xác định là nộp trong ngày nếu đã ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.
  • Đối với hồ sơ khai thuế điện tử có tài liệu đính kèm được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện thì “ngày nộp” hồ sơ thuế sẽ tính theo ngày nộp đầy đủ các tài liệu đính kèm.
  • Về địa chỉ email đăng ký nhận các thông báo, quyết định từ cơ quan thuế, chỉ được đăng ký 01 email và email này phải là email đã dùng để đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook