HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC VÀ CHI TRẢ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM DO DỊCH

Công văn số 260/LĐLĐ ngày 11/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội về việc hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 (2 trang)

Công văn yêu cầu các công đoàn cơ sở (tại Hà Nội) giám sát doanh nghiệp để đảm bảo việc chi trả đúng mức lương, chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch.

Theo đó, mức lương ngừng việc phải chi trả đúng quy định tại Điều 99 Bộ luật lao động (BLLĐ) số 45/2019/QH14 và hướng dẫn tại Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/3/2020.

Trường hợp người lao động phải ngừng việc do đi cách ly, doanh nghiệp hoặc một bộ phận doanh nghiệp bị phong tỏa thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ. Theo đó, mức lương trong thời gian ngừng việc hoặc trong vòng 14 ngày đầu tiên nếu ngừng việc trên 14 ngày không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, có thể tạm chuyển người lao động sang làm công việc khác theo Điều 29 BLLĐ, nhưng không được quá 60 ngày cộng dồn trong 01 năm và phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc. Mức lương theo công việc mới nếu thấp hơn lương cũ thì được trả theo mức lương cũ thêm 30 ngày.

Trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì cho phép tạm hoãn HĐLĐ không lương hoặc có lương tùy thỏa thuận của các bên (Điều 30 BLLĐ).

Trường hợp doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động thì phải chi trả trợ cấp theo Điều 46 hoặc Điều 47 BLLĐ.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến trả lương ngừng việc và chi trả trợ cấp mất việc làm do dịch, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook