HƯỚNG DẪN TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 7088/CTHN-TTHT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân người lao động vào ngày 10/3/2021.

Theo đó, nếu trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Khi đó, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân mà không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111 năm 2013 sau đây:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…

Đồng thời, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook