LÀM VIỆC CHƯA ĐỦ THÁNG VẪN CÓ THỂ CÓ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM

Theo đó, khoản 2 Điều 66 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP nêu rõ:

rường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Như vậy, nếu người lao động làm việc chưa đủ tháng nhưng có tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương chiếm tỷ lệ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

Trong đó, ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động là ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, khoản 1 Điều 66 Nghị định này cũng hướng dẫn cách tính ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng như sau:

Số ngày nghỉ hằng năm = [Số ngày nghỉ hằng năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có)] : 12 tháng x số tháng làm việc thực tế trong năm.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook