LƯƠNG HƯU CỦA BHXH TỰ NGUYỆN CÓ CHỊU THUẾ TNCN?

Công văn số 811/TCT-DNNCN ngày 24/3/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với khoản đóng góp, thu nhập được nhận từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Tiền đóng Quỹ hưu trí tự nguyện và lương hưu chi trả từ Quỹ hưu trí tự nguyện đều được miễn thuế TNCN, tuy nhiên chính sách miễn thuế không giống nhau.

Theo đó, khoản lương hưu mà cá nhân nhận được từ Quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được miễn thuế toàn bộ, không khống chế hạn mức đồng thời không phụ thuộc vào hình thức chi trả hàng tháng hay một lần (điểm k khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, khoản đóng Quỹ hưu trí tự nguyện chỉ được miễn thuế TNCN theo hạn mức 1 triệu đồng/người/tháng, bao gồm cả phần tiền do doanh nghiệp đóng thay và phần tiền do người lao động tự đóng, đồng thời không phân biệt đóng một hay nhiều quỹ (tiết b Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Trường hợp người lao động đã khai nộp thuế TNCN đối với khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện vượt mức, nếu sau đó không được đóng và hưởng lương hưu trí tự nguyện do không đáp ứng điều kiện theo thỏa thuận với doanh nghiệp thì được khai bổ sung để điều chỉnh lại thuế TNCN.

Đối với thu nhập từ nhận thừa kế chứng chỉ quỹ, người thừa kế có trách nhiệm khai nộp thuế TNCN theo diện thu nhập từ thừa kế chứng khoán (điểm a khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook