Mới: Sửa đổi hàng loạt quy định về đăng kiểm xe

Theo đó, rút ngắn thời hạn cấp chứng chỉ chất lượng xe từ năm ngày làm việc xuống còn bốn ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra xe thực tế và nhận đủ hồ sơ quy định.

Rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận cải tạo từ năm ngày làm việc xuống còn ba ngày làm việc, kể từ ngày xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu theo quy định (cùng Thông tư 89/2015/TT-BGTVT).

Ngoài ra, Thông tư 42 cũng bãi bỏ bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu gồm hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT.
Tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT sửa đổi quy định cải tạo xe cơ giới thành: Không cải tạo xe cơ giới thành loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp xe chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe chuyên dùng hoặc thành ô tô tải VAN.

Theo thông tư mới, xe kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định thì được cấp giấy chứng nhận an toàn (CNAT) và tem kiểm tra. Thời hạn hiệu lực của giấy CNAT, tem kiểm tra là 12 tháng. Giấy CNAT và tem kiểm tra phải có cùng một seri.

Giấy CNAT, tem kiểm tra hết hiệu lực khi nội dung giấy CNAT không phù hợp với thông số kỹ thuật thực tế của xe; đã có khai báo mất của chủ xe; xe bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; bị hư hỏng, rách nát…

Khi thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng thì giấy CNAT, tem kiểm tra vẫn còn giá trị theo thời hạn hiệu lực.

L.THANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook