MỨC LÃI CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI TPHCM TỪ 2021

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội TPHCM đã có Thông báo 132/TB-BHXH về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Thông báo số 123/TB-BHXH ngày 14/01/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm.

Bảo hiểm xã hội TPHCM thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 như sau:

  1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 0,8366%/ tháng.
  2. Lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm y tế là 0,5134%/ tháng.

Trước đó, tại Thông báo 25/TB-BHXH, Bảo hiểm xã hội TPHCM thông báo lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 là 0.2083/tháng. Tuy nhiên, Thông báo 25 đã bị thay thế bởi Thông báo 132. Vì thế, mức lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo Thông báo 132 từ ngày 01/01/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Người lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook