NÂNG MỨC TRẦN TĂNG CA ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NGÀNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT

Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

Thông tư thay mới quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi áp dụng riêng với người lao động làm công việc gia công, sản xuất có tính thời vụ.

Theo đó, mức trần tăng ca trong năm đối với các công việc gia công, sản xuất thời vụ vẫn không được quá 300 giờ.

Tuy nhiên, mức trần tăng ca trong tháng được nâng từ 32 giờ lên 40 giờ và mức trần tăng ca cộng với số giờ làm việc tiêu chuẩn trong tuần được nâng từ 64 giờ lên 72 giờ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến thời giờ tăng ca của người lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook