NGHỈ VIỆC TRƯỚC TẾT CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG THÁNG 13?

Hiện nay, cả Bộ luật lao động năm 2012 và Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đều không có quy định cụ thể về lương tháng thứ 13 mà chỉ có quy định về khoản tiền thưởng từ NSDLĐ thưởng cho NLĐ.

Cụ thể Điều 103 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

– Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Từ ngày 01/01/2021, tiền thưởng được quy định tại Điều 104 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 104. Thưởng

  1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
  2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định nêu trên thì tiền lương tháng thứ 13 có thể được xem là một khoản tiền thường cuối năm mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ. Tiền thưởng này nhiều hay ít phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của NSDLĐ và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Theo đó, khoản tiền thưởng này là không bắt buộc phải có mà phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa doanh nghiệp và NLĐ qua hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc theo quy chế riêng của doanh nghiệp.

Như vậy, việc NLĐ có được hưởng lương tháng thứ 13 hay không trong trường hợp nghỉ việc ngay trước Tết sẽ căn cứ vào thoả thuận giữa NLĐ và NSDLĐ.

Tiền lương tháng 13 có phải tính đóng bảo hiểm xã hội?

Theo hướng dẫn về xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH  ngày 06/2/2018 thì:

– Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ…

Như vậy, tiền lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết theo đánh giá kết quả công việc hàng năm của NLĐ làm việc tại doanh nghiệp không được làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về lương tháng 13, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook