NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN LẠI

Đây là nội dung mới được thông qua tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14  đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 vừa qua.

Theo đó, Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động  trừ trường hợp với công việc mùa vụ, nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động.

Đặc biệt, khoản 5 Điều này khẳng định:

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Đây là quy định mới chưa có ở Bộ luật Lao động 2012. Theo đó, về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động, Điều 18 Bộ Luật lao động năm 2012 chỉ nêu, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Với công việc mùa vụ, nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động cũng có thể ủy quyền cho một người trong nhóm ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Tuy nhiên, theo quy định mới, nội dung của hợp đồng lao động trong trường hợp ủy quyền này phải gồm: Danh sách ghi rõ họ, tên; ngày tháng năm sinh (trước đây là tuổi); giới tính, nơi cư trú (trước đây là địa chỉ thường trú), và chữ ký của từng người lao động (bỏ nội dung nghề nghiệp của từng người lao động).

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook