NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN THÁNG 01/2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn đồng ý với đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động được miễn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất miễn đóng Bảo hiểm y tế cho người lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người nghỉ việc không hưởng lương tại các đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước để phòng, chống Covid-19.

Thời gian miễn đóng vào Quỹ Bảo hiểm y tế tối đa là 08 tháng tính từ tháng 6/2021 đến tháng 01/2022.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đồng ý với chính sách duy trì thẻ BHYT cho người lao động bị mất việc trong thời gian tối đa 08 tháng. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, người lao động phải có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế đủ 02 năm liên tục trở lên trước thời điểm bị mất việc.

Ngoài ra, tại Công văn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị khi ban hành các chính sách nêu trên thì cần phải nêu cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xác định đối tượng được hỗ trợ.

Như vậy, dự kiến, số người lao động được hỗ trợ là khoảng 50.000 người với kinh phí khoảng 33,6 tỷ đồng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến việc miễn đóng bảo hiểm y tế, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook