Thạc sỹ luật Nguyễn Tuấn Vũ

Thạc sỹ luật Nguyễn Tuấn Vũ
DT: 0286 2727 9870919 211 048
Mail: [email protected]

Ông Nguyễn Tuấn Vũ là cố vấn pháp luật cao cấp của MLT Lawyers. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, cấu trúc công ty, M&A, phân phối, nhượng quyền, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh kinh doanh, tranh chấp, hệ thống quản lý rủi ro pháp lý của Công ty. Ông từng nhiều năm giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”.

Ông Vũ thường xuyên tư vấn cho các doanh nghiệp và Tập đoàn trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp như góp vốn, mua cổ phần, cấu trúc giao dịch trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, nhượng quyền thương mại; Đồng thời, tham gia tư vấn, tham gia đại diện cho doanh nghiệp trong các tranh chấp lao động liên quan đến hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua cổ phần.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook