NỘI DUNG PHẢI CÓ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 15 TUỔI

Khác với hợp đồng lao động thông thường, khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi, Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH  yêu cầu nội dung hợp đồng phải có thêm một số nội dung nhất định.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 09 yêu cầu, hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung theo quy định tại Điều 21 của Bộ Luật Lao động và các nội dung sau:

– Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi

– Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

– Việc bảo đảm điều kiện học tập.

Điều 21 Bộ luật Lao động yêu cầu nội dung hợp đồng lao động có các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến sử dụng lao động chưa thành niên, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook