NƠI KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGOÀI TỈNH

Công văn số 599/TCT-KK ngày 10/3/2021 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế GTGT, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Theo quy định mới tại khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1, 2 Điều 11, khoản 3 Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, việc khai thuế GTGT của địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và hình thức hạch toán.

Theo đó, nếu địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh hạch toán riêng được nghĩa vụ thuế hoặc kinh doanh các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì công ty mẹ sử dụng MST của mình để kê khai thuế GTGT và thông báo phát hành hóa đơn riêng cho cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Ngược lại, nếu địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì hồ sơ khai thuế GTGT và thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo hóa đơn cũng nộp tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề kiên quan đến khai thuế Giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook