PHẢI CÓ LÃI MỚI ĐƯỢC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TỪ 01/01/2021

Đây là nội dung mới đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2021 tới đây.

Theo khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, một trong những điều kiện công ty đại chúng được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi và không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Ngoài ra, một số điều kiện khác cũng được nêu tại quy định này gồm:

– Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

– Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

– Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

– Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp…

Nếu bán cổ phiếu nhằm huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành thì cổ phiếu bán cho nhà đầu tư phải đạt tối thiểu 70% cổ phiếu dự kiến chào bán…

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về việc chào bán thêm cổ phiếu, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook