PHẢI ĐỐI CHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG 90 NGÀY

Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/5/2021 tới đây.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư này quy định về chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở thông tin đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý.

Theo đó, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp đối chiếu, bổ sung, cập nhật thông tin, phản hồi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo.

Đặc biệt, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin phản hồi tới Phòng đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin bằng các hình thức sau đây:

– Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh): Có thẩm quyền cung cấp thông tin của tất cả các doanh nghiệp lưu giữ trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Có thẩm quyền cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý;

– Thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook