PHẢI HOÀN THÀNH KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU TRƯỚC 31/3/2021

Đây là yêu cầu đặt ra tại Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tại Công văn này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai, công khai về tài sản, thu nhập như sau:

– Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

– Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 34 của Luật phòng chống tham nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, người có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định.

Trong đó, cần lưu ý:

– Việc kê khai, công khai Bản kê tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

– Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook