Quy định mới về giờ làm việc của người lao động từ năm 2021

Một trong những điểm mới đáng chú ý về thời giờ làm việc bình thường của người lao động vừa được Quốc hội ban hành tại Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019.

Theo đó, Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết”

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 – ngày Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, người sử dụng lao động khi quy định về thời giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết.

Đồng thời, Bộ luật Lao động mới cũng bỏ quy định “người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ” đang được áp dụng tại Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012.

Bên cạnh đó, theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019, việc bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động thay vì quy định cụ thể thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày như hiện nay.

Ngoài ra, Bộ luật lao động cũng bổ sung quy định về thời gian thử việc. Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Như vậy, thay vì thời gian thử việc 60 ngày như Bộ luật lao động 2012, Bộ luật lao động 2019 đã nâng thời gian thử việc của cấp quản lý doanh nghiệp. Điều này phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, cần một thời gian đủ dài để đánh giá năng lực của các cấp quản lý này trước khi ký hợp đồng lao động chính thức với doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014), tùy thuộc vào từng loại hình công ty mà người quản lý doanh nghiệp được quy định khác nhau có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Giám đốc, tổng giám đốc…

Ngoài ra, trong trường hợp Điều lệ công ty có quy định thì người quản lý doanh nghiệp cũng có thể là cá nhân khác giữ chức danh quản lý có quyền nhân danh công ty ký kết các giao dịch.

Ngoài ra, Bộ luật lao động 2019 cũng làm rõ thêm trường hợp, thời gian thử việc có thể đưa vào hợp đồng lao động hoặc tách riêng hợp đồng thử việc để thuận tiện cho doanh nghiệp trong quá trình thử việc và ký hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như quy định hiện nay là không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động được Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện.

Đồng thời Bộ luật lao động 2019 cũng có rất nhiều quy định mới về hợp đồng lao động mà người lao động cần phải biêt https://mlt-lawyers.com/10-diem-moi-ve-hop-dong-lao-dong-tu-01-01-2021/

 

Trong trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động cần tư vấn chi tiết các quy định của pháp luật liên quan đến thời giờ làm việc, có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook