QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÂY DỰNG THANG, BẢNG LƯƠNG TỪ NGÀY 01/01/2021

Từ ngày 01/01/2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực có nhiều điều chỉnh trong chính sách tiền lương so với quy định trước đây. Một trong đó là quy định về việc xây dựng thang lương, bảng lương.

Theo đó, khoản 3 Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2019 nêu rõ:

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Theo quy định mới này, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không còn phải “gửi cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động” như quy định trước đây tại khoản 2 Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2012.

Không chỉ vậy, Bộ luật Lao động mới cũng quy định chi tiết định nghĩa mức lao động. Cụ thể, khoản 2 Bộ luật 2019 nêu rõ:

Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook