QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA Ô TÔ, XE MÁY

Ngày 15/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, Điều 13 Nghị định nêu rõ các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại:

– Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

– Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu đã thực hiện trách nhiệm thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

– Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới; không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tẩy xóa hoặc hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc không phù hợp với xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe…

Đặc biệt, nếu người lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi giấy phép lái xe thì được coi là không có giấy phép lái xe.

– Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp gồm giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

– Thiệt hại với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm.

– Thiệt hại với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

– Thiệt hại với tài sản đặc biệt gồm vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

– Chiến tranh, khủng bố, động đất.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook