QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY QUÁN KARAOKE

Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 được Bộ Công an ban hành nhằm quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Theo đó, Điều 5 Thông tư này quy định cụ thể điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy như sau:

Cơ sở cao từ 03 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy nêu tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

  • Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;
  • Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Cơ sở cao dưới 03 tầng hoặc có tổng khối tích dưới 1.000 m3 phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 136/2020:

  • Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác;
  • Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy…

Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được bố trí trong nhà cao tầng, nhà đa năng bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2020:

  • Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;
  • Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề liên quan đến quy định về điều kiện Phòng cháy – chữa cháy quán Karaoke, Quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook