QUY ĐỊNH VỀ THỬ VIỆC

Doanh nghiệp có thể thoả thuận với người lao động về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên phải giao kết hợp đồng thử việc.

 1. Về thời gian thử việc:

– Không quá 60 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

– Không quá 30 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

– Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.

 1. Về tiền lương thử việc:

Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).

Lưu ý:

– Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, doanh nghiệp phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

 1. Nội dung hợp đồng thử việc.

Doanh nghiệp có thể thoả thuận với người lao động về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên phải giao kết Hợp đồng thử việc.

Các nội dung chính của Hợp đồng thử việc như sau:

 1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 3. Công việc và địa điểm làm việc;
 4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
 5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 7. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
 1. Chấm dứt hợp đồng thử việc

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thỏa thuận thử việc (chấm dứt, không thử việc nữa) mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà các bên đã thoả thuận.

Người lao động có thể tham khảo thêm các quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động tại: https://mlt-lawyers.com/10-diem-moi-ve-hop-dong-lao-dong-tu-01-01-2021/

Trong trường hợp cần tư vấn thêm các vấn đề về thử việc, người lao động có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook