QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Tiền lương làm thêm giờ là gì? Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm giờ được tính như thế nào. Hãy cùng Công ty Luật MLT Lawyers tìm hiểu nhé.

Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

  1. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  2. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  3. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, cách tính tiền lương làm thêm giờ sẽ căn cứ vào thời gian làm thêm giờ, nếu rơi vào ngày thường thì ít nhất bằng 150%; ngày nghỉ hàng tuần thì ít nhất bằng 200%; nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Vậy, tiền lương làm thêm giờ có tính thuế thu nhập cá nhân hay không. Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

  1. i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
  2. ii) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Như vậy, người lao động sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ.

Trong trường hợp cần tư vấn các vấn đề liên quan tiền lương làm thêm giờ, thuế thu nhập cá nhân tiền lương làm thêm giờ, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook