SẮP TỚI, Ở DƯỚI 30 NGÀY KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

Từ ngày 01/7/2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, nhiều điều kiện, thủ tục xoay quanh vấn đề đăng ký tạm trú, thường trú có sự thay đổi.

Hiện hành, Luật cư trú 2006 yêu cầu cá nhân đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Nghĩa là cứ đến ở nơi khác ngoài nơi đăng ký thường trú thì phải đi đăng ký tạm trú.

Quy định này hiện nay khiến nhiều người không biết mình thuộc đối tượng đăng ký tạm trú hay khai báo lưu trú. Bởi:

  1. Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Để phân biệt rõ ràng 02 khái niệm này, khoản 1 Điều 27 Luật cư trú đã sửa đổi điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

  1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, khi Luật Cư trú mới có hiệu lực, người dân đến nơi khác ở dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú (vẫn phải khai báo lưu trú).

Trong trường hợp cần tư vấn, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook