SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC THÀNH LẬP VỚI VỐN 3000 TỶ ĐỒNG

Theo Quyết định 37/2020/QĐ/TTg, Sở giao dịch Chứng khoán được thành lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con và phải có tổng vốn điều lệ là 3000 tỷ đồng.

Một số nội dung nổi bật của Quyết định 37/2020/QĐ-TTg như sau:

  • Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) theo mô hình công ty mẹ – con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
  • Vốn Điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng bao gồm vốn tại thời điểm bắt đầu hoạt động và vốn bổ sung trong quá trình hoạt động.
  • VNX và các công ty con có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán và các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2021.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook