Thành lập công ty bất động sản không cần vốn pháp định 20 tỷ

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, nới lỏng điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trừ trường hợp bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp mà chỉ phải kê khai nộp thuế.

Tuy nhiên, từ năm 2021, khi Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực, điều kiện về vốn pháp định đã được bãi bỏ. Do đó, để được kinh doanh bất động sản, cá nhân, tổ chức chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, không yêu cầu vốn pháp định phải từ 20 tỷ trở lên.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm về việc thành lập công ty kinh doanh bất động sản, quý khách hàng có thể liên hệ với MLT Lawyers qua số điện thoại 0286.2727.987 hoặc 0919.211.048 hoặc qua email: [email protected]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook