THANH TOÁN ỦY QUYỀN QUA BÊN THỨ 3 LÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Độc giả hỏi: Công ty có được chuyển tiền thanh toán cho bên thứ ba là cá nhân người nước ngoài do chỉ định không?

MLT Lawyers trả lời:

Hiện tại, pháp luật Việt Nam không cấm chuyển tiền thanh toán cho bên thứ ba là cá nhân người nước ngoài. Tuy nhiên, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp ủy quyền thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba, phải đáp ứng các điều kiện sau (khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015):

  • Thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba phải được quy định trong hợp đồng dưới dạng văn bản;
  • Phải có ủy quyền bằng văn bản của nhà cung cấp cho bên thứ ba về việc ủy quyền thanh toán.
  • Bên thứ ba phải là pháp nhân hoặc cá nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo công văn số 833/TCT-KK Tổng Cục thuế (theo file đính kèm) quy định việc thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng

  • Đối với trường hợp Công ty thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bên thứ ba là cá nhân người nước ngoài theo chỉ định thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Call us Send us an email Whatsapp Follow on facebook